Spotkanie absolwentów gimnazjum

22. października bieżącego roku odbyło się spotkanie najmłodszych absolwentów naszego gimnazjum.  Pomimo, że czas rozłąki dla niektórych nie był zbyt długi, tematów do dyskusji nie brakowało. Wszyscy chętnie opowiadali o swoich nowych szkołach, wakacyjnych przeżyciach oraz wspominali trzy lata wspólnie spędzone w murach naszej szkoły. Także nasi nauczyciele z radością rozmawiali z swoimi wychowankami o ich „karierze”. Wiele radości przysporzyły filmy i zdjęcia oglądane na naszej auli przy słodkim poczęstunku. Na koniec wszyscy wspólnie odmówili modlitwę Anioł Pański i mniejszymi grupkami opuścili gmach naszej szkoły, zapowiadając, że to nie była ich ostatnia wizyta w PGK…

Opracował: Grzegorz Grzankowski