Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Skład przedstawicieli Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący -

Skarbnik -

Sekretarz -

 

1a -

1b -

2a -

2b -

3a -

3b -

4a -

4b -

5a -

6a -

6b -

7a -

7b -

7c -

8a -

8b -

adres mailowy rady rodziców: radarodzicow@dobrasp.pl

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady:
35 1090 1362 0000 0001 0911 7083

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za fundusze przekazane na rozwój naszej szkoły.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się zawsze przed zebraniami szkolnymi o godz. 16.00.