Rada rodziców

Skład przedstawicieli Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca-  p. Elżbieta Majszak

Skarbnik –  p. Tomasz Topyła

Sekretarz- p. Anna Hernes

 

1a -

1b -

1c -

1d -

1e-

2a -

2b -

2c -

2d -

2e-

3a – p. Monika Paetz

3b – p. Elżbieta Majszak

3c -

3d -

adres mailowy rady rodziców: radarodzicow@dobregimnazjum.pl

 

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać u skarbników klasowych lub bezpośrednio na konto Rady:
35 1090 1362 0000 0001 0911 7083

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za fundusze przekazane na rozwój naszego Gimnazjum.

Zebrania Rady Rodziców odbywają się zawsze godzinę przed zebraniami szkolnymi o godz. 17.00