Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

w zakładce „rekrutacja” został opublikowany regulamin rekrutacji do klasy pierwszej SP na rok szkolny 2023/2024.