Terminarz rekrutacji do klasy I

Składanie dokumentów odbywa się do 11. maja 2018 r. w sekretariacie Szkoły, w budynku przy ul. Głogowskiej 92, w dni powszednie, w godz. 8.00 – 15.00.

Rodzice Kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli podjęcia nauki w klasie I swoich dzieci do czwartku 24. maja 2018 r. w sekretariacie Szkoły, w budynku przy ul. Głogowskiej 92, w dni powszednie, w godz. 8.00 – 15.00.
Prosimy o dostarczenie oryginałów zaświadczeń o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, jeżeli złożone były kserokopie.

Szanowni Państwo,
zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Rodziców i Kandydatów do klasy pierwszej SP w roku szkolnym 2018/2019, które odbędzie się w dniu 19.06.2018 r. (wtorek) o godzinie 17:30 w auli (III piętro).