Terminarz rekrutacji do klasy I

Składanie dokumentów i spotkania rekrutacyjne (wymagana jest obecność Kandydata i obojga Rodziców) możliwe jest po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 61 66 22 429.

Terminy dla Kandydatów do klasy I:
soboty 27.04., 04.05., 11.05.2019 w godzinach 9:00-13:00.