Terminy przyjmowania dokumentów do klas IV i VII

Terminy spotkań wstępnych dla kandydatów do klas IV i VII:

wtorki – 27.02.2018 r. g. 15:00-20:00,
13.03.2018 r. g. 14:00-20:00;

środy – 28.02.2018 r. g. 14:00-20:00,
07.03.2018 r. g. 14:00-20:00,
14.03.2018 r. g. 14:00-20:00;

soboty – 03.03.2018 r. g. 9:00-13:00,
10.03.2018 r. g. 9:00-13:00,
17.03.2018 r. g. 9:00-13:00.

Dodatkowy termin – sobota – 24.03.2018 r. g. 9:00-13:00.

Kandydat wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi wymagane dokumenty dostarcza osobiście w czasie rozmowy wstępnej, której termin należy ustalić telefonicznie (tel.: 61 66 22 429). W czasie spotkania wstępnego istnieje możliwość zapoznania się z klimatem szkoły i warunkami nauki.