Wyniki rekrutacji

Lista Kandydatów przyjętych do klasy pierwszej SP w roku szkolnym 2017/2018

Lista Kandydatów przyjętych do klasy czwartej SP w roku szkolnym 2017/2018

Lista Kandydatów nieprzyjętych do klasy czwartej SP w roku szkolnym 2017/2018

Lista Kandydatów przyjętych do klasy siódmej SP w roku szkolnym 2017/2018

Lista Kandydatów nieprzyjętych do klasy siódmej SP w roku szkolnym 2017/2018

 

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do klasy siódmej SP z rozszerzonym językiem angielskim