Szanowni rodzice i uczniowie klas trzecich

Obowiązujące informacje w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, dostępne są na stronie www.ko.poznan.pl, w zakładce po lewej stronie: przyjmowanie do szkółinformator. Jest to Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na dzień dzisiejszy najbardziej interesuje nas załącznik nr 1, Zasady Rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych w Województwie Wielkopolskim, gdzie znajdujemy sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć.

 

 

Drogi gimnazjalisto!!!

Jesteś właśnie w bardzo wyjątkowym okresie swojego życia. Czy wiesz, że już teraz warto zastanowić się nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową? Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważny. Choć może wydawać Ci się to mało prawdopodobne – wpłynie także na Twoją dalszą karierę.

3 typy informacji potrzebne do podjęcia właściwej decyzji o wyborze szkoły:

doradztwo Szanowni rodzice i uczniowie klas trzecich

Tu znajdziesz wiele przydatnych dla Ciebie informacji:

- czasopismo Victor – dla uczniów gimnazjum.
- czasopismo Cogito – dla uczniów gimnazjum i szkół średnich.
- czasopismo Perspektywy – dla uczniów szkół średnich.
- Perspektywy – Informator o zawodach (ukazuje się co roku).
- czasopismo Kariera – źródło informacji m.in. na temat aktualnych trendów na rynku pracy.
- www.city.poznan.pl.oswiata – Poznański Serwis Oświatowy – zawierający m.in. spis wszystkich szkół na terenie miasta Poznania (także niepublicznych), a także informator o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Poznania, do „odkrycia” po pokonaniu następujących zakładek:
- Dokumenty
- Rekrutacja
- Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych – Istotne informacje
- Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2009/2010.
- www.nabor.pcss.pl.poznan – rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych, zawiera m.in. informator do szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
- www.ko.poznan.pl – Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
- www.oke.poznan.pl – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.
- www.cke.edu.pl – Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- www.perspektywy.pl – edukacyjny portal maturzystów, zawierający m.in. informacje dot. matury, kierunków studiów, zawodów, ogólnopolskie rankingi szkół ponadgimazjalnych i wyższych.
- www.aci.pl – portal dla uczniów szkół średnich, zawierający m.in. informacje dot. matury, kierunków studiów, rankingi szkół wyższych.
- www.kariera.com.pl – serwis informacyjny poświęcony edukacji, karierze w różnych branżach, praktykom, pracy. Zawiera leksykon nowych zawodów.
- www.praca.gov.pl – Ogólnopolski Serwis Urzędów Pracy. Zawiera Klasyfikację Zawodów ze szczegółowymi opisami zawodów.
- www.ohp.poznan.pl – Ochotnicze Hufce Pracy w Poznaniu.
- www.interklasa.pl – Polski Portal Edukacyjny.

Informacje zapożyczone ze strony Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży.