Uzupełnienie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych do klasy IV, VI lub VII w roku szkolnym 2019/2020

W piątek 21.06.2019 r. w godzinach 7:00-15:00 w sekretariacie szkoły Rodzice Kandydatów zakwalifikowanych do klasy IV, VI lub VII uzupełniają wcześniej złożone dokumenty o oryginał świadectwa ukończenia odpowiednio klasy III, V lub VI, co będzie potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.

Odbywać się będzie wtedy mierzenie mundurków, stąd obecność dzieci jest obowiązkowa.