Wyniki rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

w zakładce „Rekrutacja/Wyniki rekrutacji” zostały opublikowane listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Nie dysponujemy wolnymi miejscami w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Rodziców Kandydatów przyjętych prosimy o śledzenie aktualności, gdyż jeszcze w czerwcu chcemy zorganizować spotkanie informacyjne. Termin podamy poprzez stronę internetową.