Wojewódzkie przedsięwzięcie edukacyjne: „Ludobójstwo katyńskie: przyczyny, przebieg, skutki”

Zapraszamy do zapoznania się z  opisem przedsięwzięcia oraz regulaminem konkursu.