Europejski Dzień Języków

„Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”  – tylekroć  możesz je wykorzystać na wszelaki sposób. Nasi uczniowie 21 lutego  br.  obchodząc jak co roku Europejski Dzień Języków, przekonali się, że język nie musi się kojarzyć tylko z nauką, ale i świetną zabawą łączącą różnorakie pasje. Tym razem każda z klas została podzielona na cztery zespoły, którym przypisano odpowiednie zadania. Pierwsza z grup zmagała się z quizem, gdzie uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością krajów anglojęzycznych, ale również  wiedzą geograficzną , etymologią słów jak i zdolnością znajdywania par homonimów czyli wyrazów, które brzmią identycznie, lecz różnią się pisownią oraz znaczeniem.  Drugiej grupie przypadło rozwiązanie szyfrogramu, dotyczącego tradycyjnych potraw czternastu państw europejskich.  Pozostałe dwie grupy miały szansę zaprezentować swoje zdolności artystyczne. Podczas gdy jedni wykonywali kaligram (rysunek składający się z wyrazów w wybranym języku obcym) dotyczący wylosowanego wcześniej państwa europejskiego,  zadaniem drugich było  zilustrowanie wylosowanego przysłowia w formie origami ,mając do dyspozycji jedynie koła o zróżnicowanej wielkości. Zaciętą walkę wygrała klasa 3a choć trzeba przyznać, że walka pomiędzy klasami była wyrównana. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczniom życzymy  równie owocnych przeżyć w dalszych zmaganiach lingwistycznych, by języki były dla nich kluczami otwierającymi drzwi, za którymi kryje się niepowtarzalny świat.

Opracowała: Magdalena Dąbrowska