Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszego gimnazjum, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Poznaniu, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. W piątek 15 września uczniowie z  klasy: 2a (pod okiem p. prof. Patrycji Nowak), 2e (pod opieką p. prof. Iwony Brody) oraz klasa 3d (z panią prof. Alicją Szewczyk) posprzątały okoliczne tereny naszej szkoły. Uczniowie, wyposażeni w worki i rękawice, wybrali się do parku Kasprowicza oraz porządkowali ulice: Sczanieckiej, Morawskiego, Stablewskiego i Jarochowskiego.

Aby uwrażliwić uczniów na dbałość o środowisko przyrodnicze oraz wdrażać ich do recyklingu ogłosiliśmy konkurs ekologiczno-plastyczno-techniczny „ZABAWKA Z EKO-SKRAWKA”. Celem konkursu było nie tylko rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów, ale także rozwijanie ich wyobraźni i kreatywności, wzmacnianie więzi klasowych oraz stworzenie okazji do wspólnego działania i twórczej zabawy.

Jurorzy ocenili EKO-ZABAWKI wykonane przez klasy w sześciu kategoriach: oryginalność,  kreatywność, stopień bezpieczeństwa zabawki, trwałość, ilość zużytych rodzajów surowców wtórnych, a także estetyka wykonania pracy.

Wykonane przez klasy zabawki robiły duże wrażenia, a jury miało ciężki orzech do zgryzienia. Po podsumowaniu punktów okazało się, że pierwsze miejsca zostały przyznane ex aequo trzem klasom: 2e, 3c i 3e.

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie włączyli się w udział w tegorocznej akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA.

Opracowały:  Patrycja Nowak