W zeszłym roku szkolnym 2016/2017 był realizowany  projekt  eTwinning

„Sea you!”, który skoncentrowany był  na problemach środowiska. Uczniowie zajmowali sięsię zanieczyszczeniem mórz i rzek. Ustalali, jakiego typu zanieczyszczenia są w wodach, jak długo się te substancje rozkładają i jak możemy temu zjawisku przeciwdziałać.

Projekt realizowany był ze szkołami z Niemiec  i Francji. W naszej szkole realizowały projekt Anna Nowaczyk, Magdalena Dąbrowska i Patrycja Nowak oraz tegoroczna klasa 3a i 3d.

Realizując ten projekt chcieliśmy osiągnąć następujące cele :

  1. 1.   Zwiększenie świadomości jak ważna jest ochrona środowiska
  2. 2.   Rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim
  3. 3.   Rozwijanie umiejętności posługiwania się ICT.
  4. 4.   Zwiększenie motywacji do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Produkt końcowy:

  1. 1.   Wspólna prezentacja/video
  2. 2.   Plakat

Za pracę w projekcieotrzymaliśmy Europejską Odznakę Jakości eTwinning, co oznacza, że nasza praca i praca naszych uczniów została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Certyfikat

Oprtacowała: Anna Nowaczyk