21 listopada 2017 roku w naszych szkołach – Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki z oddziałami gimnazjalnymi i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz odbyło się uroczyste podsumowanie III Konkursu „Polska – moją Ojczyzną. Polska królów elekcyjnych”. Mieliśmy zaszczyt gościć: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Bartłomieja Wróblewskiego, Wiceprzewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego Pana Tadeusza Zawadzkiego, przewodniczącą Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. Gen. Andrzeja Eugeniusza Błasika – Panią Marię Zawadzką oraz inicjatora Konkursu – Pana Wojciecha Bogajewskiego.

Honorowym gościem uroczystości był wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Pan Ryszard Czarnecki, który dla zwycięzców ufundował kilkudniowy wyjazd studyjny do Brukseli. Pan Przewodniczący był także fundatorem nagród w poprzednich dwóch edycjach Konkursu.

Laureaci konkursu na poziomie gimnazjum:

Wojciech Sikora z Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu,
Maria Narożna ze Społecznego Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu,
Natalia Teklik z Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

Laureaci konkursu na poziomie liceum:

Dominik Jakubczyk z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu,

Michalina Mileszko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.

Nagrody dla pozostałych laureatów ufundowało Wydawnictwo Zysk i S-ka, a wręczył je właściciel – pan Tadeusz Zysk.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Ryszard Czarnecki wygłosił wykład na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej.

W imieniu organizatorów głos zabrali: Ksiądz Dyrektor Piotr Kuś (szkoły katolickie) i Pani Maria Zawadzka, przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja Eugeniusza Błasika.

Profesor Maria Pacholska ogłosiła IV edycję Konkursu, z tematem przewodnim „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”.

Na pożegnanie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów naszych szkół. Koncert przygotowała Profesor Marta Dzięcioł. Chór szkolny wykonał dwie piosenki żołnierskie „O mój rozmarynie” i „Ej dziewczyno niebogo”. „Walca e-moll” Chopina wykonała Julia Scheller.

Opracowanie: Maria Pacholska