PROJEKT  UE  ERASMUS+

„Be Smart at Heart”

„Z technologią za pan brat”

SPOTKANIE   NAUCZYCIELI   I UCZNIÓW  W   BENKOVSKY W BUŁGARII

 

W dniach 21.10.2018 – 26.10. 2018 odbyło się trzecie spotkanie nauczycieli i uczniów, biorących udział w projekcie programu UE  Erasmus+.

Spotkanie odbyło się w Bułgarii w małej  miejscowości Benkovsky, położonej niedaleko granicy z Grecją. Tematem spotkania było wykorzystanie technologii informatycznej na lekcjach literatury.

 

W spotkaniu uczestniczyło 12  nauczycieli i około 30 uczniów  z:

  1. Istituto Comprensivo N. 2 z Włoch.
  2. Srednoobshtoobrazovatelno uchilishte „Nikola Jankov Vapcarov” z Bułgarii.
  3. Barbaros Hayrettin Pasa Orta Okulu z Turcji.
  4. Skolen ved Bulowsvej z Danii.
  5. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

 

 

W czasie pobytu w Bułgarii:

1.  Goście zostali oprowadzeni po szkole.

2.  Uczniowie i nauczyciele przedstawili propozycje lekcji z literatury z zastosowaniem    różnych aplikacji.

3.  Odbyły się warsztaty, w czasie których uczniowie zapoznali się z bułgarską bajką dydaktyczną i wyszukiwali w niej wartości ponadczasowych i redagowali jej współczesną wersję.

4.  Młodzież uczestniczyła w różnego rodzaju grach, zagadkach logicznych i zabawach taneczno-sportowych.

5. Uczestniczyliśmy w wieczorze bułgarskim, na którym były regionalne potrawy, muzyka i tańce ludowe oraz konkursy śpiewu i tańca.

6. Nauczyciele  omówili następne spotkanie we Włoszech, uaktualnili stronę internetową, uzgodnili terminy wykonania zadańi przesłania ich do koordynatora.

 

W czasie spotkania zwiedziliśmy:

– miasto Złotograd

– muzeum – pierwszą szkołę w Złotogradzie i należącą do niej, cerkiew.

– Drugie co do wielkości miasto w Bułgarii, Plovdiv

 

Przez ten wspólnie spędzony tydzień, pełen działań projektowych i wrażeń,  zdążyliśmy się zżyć i zaprzyjaźnić, dlatego trudno było nam się rozstać, ale  miłe wspomnienia i zdobyta wiedza i doświadczenia zostaną na zawsze!.

POLISH STUDENTS

 

Opracowała:

Anna Nowaczyk