Przygotowując się do projektu edukacyjnego klas VII –  „Wybitni Wielkopolanie XIX wieku, chcieliśmy podkreślić naszym działaniem  wkład naszych przodków  w odzyskanie niepodległości przez naszą Ojczyznę.

W ramach projektu od początku roku szkolnego zdobywaliśmy informacje, przygotowywaliśmy się do turnieju oraz braliśmy udział w wycieczce dydaktycznej Rogalin- Kórnik.

20 lutego podsumowano te wszystkie działania podczas turnieju klas. Uczniowie brali udział w różnorodnych konkurencjach: prezentacja klasy, przedstawienie sylwetek „bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, zawody sportowe, konkurs wiedzy , puzzle, doping klasy. Nad całością czuwało jury w składzie: Ksiądz Dyrektor Piotr Kuś, pani Anna Nowaczyk – nauczyciel j. angielskiego,, pani Maria Pacholska – nauczyciel historii, pani Joanna Tritt – nauczyciel j. polskiego, pan Piotr Pałgan przewodniczący Rady  Rodziców oraz Marta Hała– reprezentantka SU. Za punktację odpowiedzialna była pani J.Niewrzendowska – nauczyciel matematyki. Naszych uczniów wspaniale dopingowali rodzice.

Wspaniałym ukoronowaniem naszych zmagań była uczta z wielkopolskimi specjałami przygotowana przez rodziców klas VII.

 

Opracowała : Anna Bielawska