Dnia 11 września klasa VI a z wychowawcą Siostrą Kingą i nauczycielem geografii Dorotą Janik skorzystała z zaproszenia Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” na zajęcia edukacyjne na terenie Rezerwatu Morasko.

Pani Monika Olejnik zapoznała uczniów z historią tego miejsca. Opowiedziała, że wyglądające niepozornie zagłębienia terenu to kratery po spadających tu przed tysiącami lat meteorach. Pokazała nam również dwa gatunki lasów: grady i łęgi  i występujące tam charakterystyczne drzewa.

Weszliśmy także na najwyższą  górę rezerwatu i  okolic  Poznania Górę Moraską.

Pogoda nam dopisała i uczniowie bardzo zadowoleni wrócili do szkoły.

 

Opracowała: Dorota Janik