Szkolna Liga Wolontariacka – II miejsce w III edycji konkursu

Trzecia edycja zabawy skierowanej do klas i kół przyrodniczych w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych odbyła się w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcała ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO. Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.

Liga działa w Naszej szkole już kolejny rok, w roku 2018/2019 otrzymaliśmy wyróżnienie za udział w SLW. Dziś miło nam poinformować, iż w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 udało nam się zdobyć II miejsce pośród wszystkich startujących szkół podstawowych i średnich. Od października 2019 do marca 2020 realizowaliśmy sześć projektowych zadań. Były one realizowane w klasach, szkołach i domach uczniów. Podjęte działania służyły zwierzętom i poznańskiemu ZOO. W minionym roku i latach ubiegłych uczniowie m.in. zbierali orzechy dla niedźwiedzi, grabili liście na wybiegach zwierząt, przygotowywali edukacyjne gazetki szkolne o mieszkańcach ZOO, przeprowadzali ankietę, czy przygotowywali kule ze smalcu dla zimujących ptaków.

Gratulujemy Naszym Małym Przyrodnikom!

Opracowała: Patrycja Nowak