15 maja uczniowie klasy 7c wysłali swoje prace plastyczne na II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn.: ”Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” organizowany przez Fundację: BO WARTO. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia. Uczniowie klasy 7c, którzy wzięli udział w konkursie wyrazili własne przeżycia środkami plastycznymi. Zadanie nie należało do najłatwiejszych – do wybranych przez organizatorów cytatów należało wykonać pracę plastyczną, która dany cytat zilustruje. Każdy ugryzł temat w inny sposób. Oprócz chwili refleksji nad życiem i postawą Prymasa Tysiąclecia uczniowie wzbogacili też swoją wiedzę o Stefanie Kardynale Wyszyńskim i mogli go poznać z innej – bardziej osobistej strony ! Na wyniki konkursu czekamy, a Państwa zapraszamy do zapoznania się z pracami Naszych Uczniów.

Opracowała: Patrycja Nowak