Sprzątanie Świata

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Poznaniu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Piątek 18 września upłynął nam pod hasłem „Posprzątaj swoje podwórko”.

Dzięki pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania nasi uczniowie zostali wyposażeni w worki i rękawice. Tym razem jednak, ze względu na pandemię i bezpieczeństwo epidemiologiczne naszych uczniów, sprzątaliśmy boisko szkolne – każdy zakamarek, każdy krzaczek i każde miejsce styczne z terenem naszej szkoły. Członkowie kółka przyrodniczego uczestniczący w 27 poznańskiej akcji Sprzątania Świata uporządkowali teren szkoły i najbliższej okolicy.

Po sprzątaniu, udaliśmy się do naszej Sali, w której odbył się mini konkurs wiedzy ekologicznej oraz historii sprzątania świata. Walka była bardzo wyrównana i musiała zakończyć się dogrywką. Uczniowie otrzymali eko-przydatne upominki i słusznie zauważyli, że nasze prawidłowe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w domach i w szkole ma ogromny wpływ na czystość środowiska w naszym otoczeniu. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

opracowała: Patrycja Nowak