Turniej klas VII – „Wybitni Wielkopolanie XIX w.”

Tegoroczny projekt klas 7 – „Wybitni Wielkopolanie XIX wieku” upamiętnia wkład w naszych przodków w odzyskanie niepodległości.

W ramach projektu klasy VII od początku roku szkolnego zdobywały informacje, przygotowywały się do turnieju oraz brały udział w wycieczce dydaktycznej Rogalin- Kórnik.

9 marca podsumowano te wszystkie działania podczas turnieju klas. Uczniowie brali udział w różnorodnych konkurencjach: prezentacja klasy, przedstawienie sylwetek „bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”, zawody sportowe, konkurs wiedzy , puzzle, doping klasy. Nad całością czuwało jury w składzie: Ksiądz Dyrektor Piotr Kuś, pani Maria Pacholska, pani Małgorzata Stachowiak oraz Mateusz Hoff – reprezentant SU. Za punktację odpowiedzialna była pani Joanna Niewrzendowska. Naszych uczniów wspaniale dopingowali rodzice.

Wspaniałym ukoronowaniem naszych zmagań była uczta z wielkopolskimi specjałami przygotowana przez rodziców klas VII.

 

Opracowały : Anna Bielawska i Maria Hamrol