Dzień Sportu ‘2022

W Szkole Podstawowej Dzień Dziecka uczczono na sportowo. Do rywalizacji w grach zespołowych i konkursach przystąpiło 10 klas. W grach zespołowych (piłka koszykowa, nożna i ręczna) mecze odbywały się oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Konkursy (przeciąganie liny, rzuty frisbe i ringo do celu, skoki po kwadratach, kółko i krzyżyk, biegi sztafetowe) miały obsadę koedukacyjną. W sumie rozegrano 10 konkurencji. Klasyfikację prowadzono oddzielnie dla klas IV-VI i VII-VIII. Wśród klas młodszych zwyciężyła V a, w starszych VII a.

Tekst i zdjęcia – Janusz Pituła