W okresie Adwentu społeczność naszych obu szkół katolickich bardzo mocno zaangażowała się w dzieło niesienia pomocy potrzebującym. W tym okresie uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły podejmowali wiele akcji charytatywnych, takich jak charytatywny kiermasz świąteczny, paczki świąteczne dla konkretnych osób potrzebujących pomocy, czy „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” (świece Caritas). Pragnę też wspomnieć o akcji: „Świąteczna Torba Miłosierdzia”, w wyniku której zebraliśmy rekordową ilość: 118 toreb (!) wypełnionych trwałą żywnością potrzebną na Święta. Zebrana żywność trafiła do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Społeczność naszych obu szkół po raz kolejny dała piękne świadectwo, pokazując, że mimo panującego kryzysu mamy zawsze szeroko otwarte serca na potrzeby bliźnich, że nie skupiamy się tylko na swoich problemach, ale potrafimy patrzeć szerzej i widzieć więcej. Obdarowując innych wnosimy wiele radości w nasze życie i w życie innych ludzi. Wszak „Więcej jest radości w dawaniu niż w braniu”, a „Radosnego dawcę miłuje Bóg.” Niech ta radość pomagania, a także życzliwość i uśmiech, towarzyszą nam nie tylko przez cały kolejny rok, ale przez całe życie!

Opracowała: Hanna Kowalik