Historia kina.

 Klasy drugie omawiały tematy związane z kinem. Dotyczyły one historii kina, gatunków filmowych. Dowiedzieliśmy się kto pracuje na planie filmowym. 28 lutego wybraliśmy się do jednego z najstarszych kin w Europie do kina Muza. Pokaz filmu poprzedziła prelekcja multimedialna wprowadzająca nas w tajniki animacji. Dowiedzieliśmy się co to jest i jak powstaje animacja. Animator kina opowiedział nam historię kina Muza oraz wyjaśnił co to jest kino studyjne. Po tych wprowadzeniach obejrzeliśmy film animowany ”Pamiętniki Tatusia Muminka”. Klasa 2 a przedłużyła swoją historyczną wycieczkę i odwiedziła Fotoplastikon Poznański. Na kilkudziesięciu stereofotografiach obejrzeliśmy historię Kolejowego Klubu Sportowego Lech.

Opracowała: Jolanta Ławniczak