19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. W dniu wybuchu powstania, w święto Pesach, na terenie getta przebywało 50 tysięcy osób.

Tego dnia uczniowie starszych klas naszej szkoły włączyli się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Rozmawiali o wydarzeniach sprzed 80 lat i wykonali papierowe żonkile – będące symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim.

W roku 2023 planowane jest rozdanie w całej Polsce 450 tysięcy kwiatów. Liczba ta symbolizuje liczbę Żydówek i Żydów, którzy byli zamknięci w getcie warszawskim w momencie największego przeludnienia getta – wiosną 1941 roku.

Nasi uczniowie w ten sposób włączyli się do tej szczytnej inicjatywy.

opracowała : Anna Bielawska