26 kwietnia klasy czwarte prezentowały projekt edukacyjny „W naszym fyrtlu”.

Czwartoklasiści przedstawili się recytując wierszyki w gwarze poznańskiej.
Następnie, pokazali jak wspaniale znają gatunki drzew rosnące w szkolnej okolicy.
Z powodzeniem udało im się ułożyć w kolejności obrazki ilustrujące gwarową wersję
„Lokomotywy” Tuwima.
Poradzili sobie także z poinstruowaniem angielskojęzycznego turysty w naszym fyrtlu.
Na zakończenie były torty – nagrody Księdza Dyrektora, oraz wspaniała wielkopolska uczta
przygotowana przez Rodziców.
opracowała:
Marta Kundzewicz-Hetmańska