Z ogromną radością informujemy, iż nasza szkoła w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygrała grant w wysokości 74.997 zł na pełne wyposażenie EKOPRACOWNI Odnawialnych Źródeł Energii!

Finansowy wkład własny do realizacji tego projektu w wysokości 8.333 zł uzyskaliśmy od Rady Rodziców – wszystkim Rodzicom zasilającym fundusz Rady serdecznie dziękujemy!

Doskonały program dydaktyczny oraz wniosek do tego konkursu przygotowała pani Patrycja Nowak. W ramach grantu planowane jest zakupienie pomocy dydaktycznych: monitora interaktywnego, gogli VR, mikroskopów LED z ekranami LCD, pomocy dydaktycznych z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, sprzętu i preparatów laboratoryjnych i wielu innych.

Mamy nadzieję, iż po zakończeniu wszystkich działań formalnych i zakupieniu sprzętu pracownia gotowa będzie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Opracowała: Agnieszka Ziółkowska