Uczniowie klas 4-6 z kółka przyrodniczego w holu szkoły przygotowali gazetkę podsumowującą nasz udział w 30 Akcji Sprzątania Świata.
Finał zorganizowano w tym roku pod hasłem: „SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI”.
Udało nam się zebrać:
112 kg szkła
7350 niedopałków papierosów
850 kapsli
Uczniowie zaskoczeni byli nie tylko ilością, ale też różnorodnością śmieci. W krzakach znaleźliśmy nawet telefony, buty, ubrania, książki.
Po sporządzeniu raportu ze sprzątania otrzymaliśmy od fundacji Nasza Ziemia certyfikat uczestnictwa, który już niedługo zawiśnie na ścianie w Ekopracowni OZE 🙂
 Opracowała: Patrycja Nowak