Pod koniec listopada w naszej szkole odbywał się Festiwal Nauki, w ramach którego uczniowie brali udział w licznych warsztatach. Klasa 6B przez dwa miesiące uczestniczyła w warsztacie języka angielskiego z elementami teatru, prowadzonego przez p. Małgorzatę Figurną-Rogalińską. Tematem warsztatu była ochrona środowiska, a wypowiedzenie istotnych dla tego problemu zagadnień odbywało się w języku angielskim, z towarzyszeniem gestu, recytacji i śpiewu.  Zwieńczeniem  warsztatów był pokaz zatytułowany „Plastic fantastic?” w ramach części Festiwalu Nauki – „Uczniowie uczniom”, dedykowany klasom 6 SP.

Opracowała: Małgorzata Figurna-Rogalińska