W trakcie logowania do dziennika elektronicznego w polu „nazwa szkoły” należy wpisać: pgk_poznan