Minęła kolejna już rocznica przyjęcia uchwały przywódców partii komunistycznej ZSRR, na podstawie której dokonano zbrodni katyńskiej. Dekret nakazywał zamordowanie 25 700 polskich jeńców wojennych i osób cywilnych, przetrzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Rozpoczęła się zbrodnia katyńska – wymordowanie przez NKWD polskich jeńców wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o Katyniu-w kwietniu oglądali film przypominający wydarzenia, które w 1940 roku doprowadziły do zabicia przez NKWD polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz więźniów aresztowanych na kresach II Rzeczypospolitej. Opowiadał on także jak Sowieci próbowali zrzucić odpowiedzialność za zbrodnię na Niemców oraz przedstawiał dokumenty świadczące o tym, że mimo zastraszania i represji w PRL Polacy walczyli o prawdę i pamięć o ofiarach.

opracowała: Anna Bielawska