Polska Sarmatów – wyjazd do Wilanowa

W bieżącym roku szkolnym kolejny już raz klasy drugie realizują projekt „Polska Sarmatów”. Jednym z zadań jest wyjazd do rezydencji naszego najbardziej sarmackiego władcy Jana III Sobieskiego – zwanego Lwem Lechistanu. 25...

Czytaj więcej