Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany (Iz 9, 5)
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny na nowy, 2012 rok
życzy
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Katolickiego
oraz uczniowie i grono pedagogiczne