Czytam z klasą – projekt edukacyjny w klasie 2b

Klasa 2b realizuje projekt „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnienie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Dzieci zapoznały się z historią chmurki Tosi i wykonały swoje chmurki. W pierwszym module pracowaliśmy z lekturą „Detektyw Pozytywka”. Opracowaliśmy Lekturnik, następnie otworzyliśmy w naszej klasie własne biuro detektywistyczne i rozwiązaliśmy niejedną zagadkę. Na zakończenie wykonaliśmy zadanie związane z dobroczynnością.Zadanie dobroczynne “Anioły” – każdy uczeń wylosował imię osoby dla której przez tydzień był aniołem, zadaniem dzieci było obdarowywanie się wzajemnie wsparciem, opieką oraz drobnymi niespodziankami.

Opracowała: Joanna Kaczmarek