1W dniu 10 lutego 2015 roku w szkole przeprowadzony został cykl zajęć w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online.

opracował: Marian Chmielowski