Dzień Sportu ’24 w KSP nawiązywał do stuletniej tradycji polskiego olimpizmu. Nie zabrakło flagi, podium, medali i quizu olimpijskiego. Kolejny raz program został tak przygotowany, żeby w zmaganiach sportowych mógł się sprawdzić każdy uczeń. Rywalizacja na 9 stacjach miała wyłonić najbardziej wszechstronnych sportowców. Tego zaszczytu dostąpili Agata Pawlak z 6 b i Marceli Białecki z 8 a. Oprócz prób sprawnościowych  rozgrywano mecze w piłce nożnej, ręcznej i koszykówce. Prowadzono oddzielnie punktację dla klas IV-V i VII-VIII. Do tej punktacji liczyła się także frekwencja. W tej dziedzinie wśród młodszych klas najliczniejszą reprezentację miała 4 a, a u starszych 7 b. Po raz pierwszy nagrodzono medalami zwycięzców biegów w 6 kategoriach, najdalej rzucających piłeczką i wspomnianych za wielobój sprawnościowy. W rywalizacji klas młodszych zwyciężyła 4 a, wśród starszych puchar przypadł 8 a. Medalistów i zdobywców pucharów  można zobaczyć  w tegorocznej zdjęciowej galerii „sław” sportowych.

Opracowanie- Janusz Pituła, zdjęcia-Joanna Krośniewska-Czaprańska