Projekt społeczny „Spotkanie pokoleń” (6-11.11.2016)
„Spotkanie pokoleń. Osoby starsze i ich problemy” – to temat projektu społecznego, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły od 6 do 11 listopada 2016 r.
Projekt został zrealizowany dzięki międzynarodowemu stowarzyszeniu SocioMovens, zarejestrowanemu w Niemczech i działającemu w temacie problemów społecznych w katolickim ujęciu w Europie Środkowo-Wschodniej. W różnych miastach odbywają się tygodniowe projekty, które przybliżają jakiś temat socjalny. Stronę niemiecką reprezentowali na projekcie Joel Humbold oraz Andris Jaksis, natomiast polskimi organizatorami projektu byli nauczyciele: ks. Grzegorz Konieczny, Grzegorz Zbiorczyk, Patrycja Pędzisz i Anna Floch.
To już trzeci projekt, który został zrealizowany w Poznaniu. Wzięli w nim udział uczniowie klas III trzech szkół gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki, Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie.
Tegoroczny temat miał przybliżyć problemy osób starszych. Na różne sposoby uczestnicy mogli zobaczyć aktywność seniorów oraz propozycje, jakie oferują im: rodzina, społeczność lokalna, władze samorządowe i państwowe oraz Kościół. Celem nadrzędnym było jednak uwrażliwienie społeczne na drugiego człowieka, czemu przyświeca katolicka nauka społeczna, w duchu której można było zgłębić temat.
Metoda projektu stawia pierwszeństwo doświadczeniu i osobistym spotkaniom, dlatego nie zabrakło tych akcentów podczas tygodniowego pobytu. Choć bazą pobytową był Dom Rekolekcyjny w Nadziejewie, każdego dnia trzeba było wyruszyć w drogę, by spotkać się z nową instytucją, wspólnotą lub grupą osób.
Każdego dnia poza interesującymi spotkaniami i prelekcjami nie mogło zabraknąć ducha, którego formował w nas Vinicius Moreira przedstawiciel Fazenda da Esperanza, powstałej w Brazylii wspólnoty osób wychodzących z uzależnień. Poprzez codzienne motto na początku dnia oraz wieczór refleksji na końcu dna można było w Bożym świetle obserwować swe serce.
Tak przebieg projektu zapamiętali uczniowie klasy III D Publicznego Gimnazjum Katolickiego św. Stanisława Kostki.
Dzień 1
Po przyjeździe do Nadziejewa zawarliśmy nowe znajomości, a następnie zobaczyliśmy prezentację dotyczącą fazendy.
Dzień 2
Następnego dnia pojechaliśmy do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, gdzie śpiewaliśmy z seniorami. Po powrocie do ośrodka zajęliśmy się projektami dotyczącymi problemów z jakimi zmagają się starsi ludzie.
Dzień 3
Zaczęliśmy dzień poranną mszą. Następnie pojechaliśmy do domu opieki społecznej w Środzie Wielkopolskiej, gdzie przedstawiono nam długą (bardzo, bardzo długą, ale również jak ciekawą) prezentację o historii tego miejsca. Po powrocie odbyła się próba do koncertu, który wykonaliśmy piątego dnia.
Dzień 4
Czwartego dnia pojechaliśmy do Opalenicy. Odwiedziliśmy tam Dom Pomocy Społecznej, w którym seniorzy zagrali dla nas sztukę bożonarodzeniową. Potem poszliśmy do szkoły gdzie uczył się nasz ksiądz Grzegorz. Tam odbył się wykład na temat działalności seniorskiego kółka które aktywnie wraz ze starszymi ludźmi spędza czas. Podczas powrotu zahaczyliśmy o fabrykę cukru. Nasz przewodnik opowiadał o nauce w ciekawy sposób, sprawdzał również naszą (bardzo małą 😉 ) wiedzę chemiczną.
Dzień 5
Piątego dnia udaliśmy się do Domu Pomocy Społecznej na Sielskiej w Poznaniu. Przedstawiliśmy tam program artystyczny przygotowywany przez cały wyjazd: były tańce, śpiewy, gra na instrumentach. Panie bardzo ucieszyły się z naszego wystąpienia. Następnie podziwialiśmy jedno z najpiękniejszych drzew w Europie oraz oglądaliśmy prezentację o kole dla seniorów ,,Krąg”. Potem spędziliśmy miło czas integrując się przy pizzy i kręglach. Wieczorem odbyła się dyskoteka.
Dzień 6
Ostatniego dnia po pożegnaniu się z gośćmi przejechaliśmy się zabytkową koleją, następnie wróciliśmy do domów.
Marta, Maria, Tomasz, Wojciech, Wojciech, Paweł, Sebastian
Opracował: ks. Grzegorz Konieczny