W tym roku, tradycyjnie już, uczniowie naszego gimnazjum włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątania  Świata. Tym razem sprzątaliśmy we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Poznaniu. W piątek 16 września klasy 2b (pod czujnym okiem p.Anny Bielawskiej), 3d i 3b (pod opieką p. Marii Hamrol) oraz klasa 3c (z księdzem Grzegorzem Koniecznym) posprzątały okoliczne tereny naszej szkoły. Uczniowie, wyposażeni w worki i rękawice, wybrali się do parku Kasprowicza oraz porządkowali ulice: Sczanieckiej, Morawskiego, Stablewskiego i Jarochowskiego.

Ponieważ tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem: „Podaj dalej… drugie życie odpadów”  nasi gimnazjaliści zostali postawieni przed dużym wyzwaniem – co zrobić by odpad za szybko nie trafił na wysypisko? Każda klasa musiała zrobić strój z odpadów – dając im tym samym „drugie życie”. Pokaz mody proekologicznej odbył się na boisku szkolnym w czwartek 15 września. Stroje wykonane przez poszczególne klasy były oceniane w kilku kategoriach, m.in.: ilości zaoszczędzonego odpadu wtórnego, jakości wykonania, wkładu pracy uczniów, zgodności pracy z tematem przewodnim akcji. Wszystkie stroje okazały się bardzo pomysłowe i przemyślane. Konkurencja była bardzo duża i o przyznawanych miejscach decydowały różnice zaledwie jednego punktu. Komisja konkursowa w składzie: p. Maria Pacholska, p. Marianna Kieliszewska i p. Małgorzata Boińska pierwsze miejsce przyznały klasie 1a. Drugie miejsce zajęła klasa 3b, a trzecie miejsce na podium klasa 2b.

Sprzątanie Świata pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”   było dla nas wspólną lekcją poszanowania środowiska. Uczniowie poznali ideę promowania poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, oraz unikania gromadzenia odpadów.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie włączyli się w udział w tegorocznej akcji.

Opracowała

Patrycja Nowak i Barbara Guzek