22. października bieżącego roku odbyło się spotkanie najmłodszych absolwentów naszego gimnazjum.  Pomimo, że czas rozłąki dla niektórych nie był zbyt długi, tematów do dyskusji nie brakowało. Wszyscy chętnie opowiadali o swoich nowych szkołach, wakacyjnych przeżyciach oraz wspominali trzy lata wspólnie spędzone w murach naszej szkoły. Także nasi nauczyciele z radością rozmawiali z swoimi wychowankami o ich „karierze”. Wiele radości przysporzyły filmy i zdjęcia oglądane na naszej auli przy słodkim poczęstunku. Na koniec wszyscy wspólnie odmówili modlitwę Anioł Pański i mniejszymi grupkami opuścili gmach naszej szkoły, zapowiadając, że to nie była ich ostatnia wizyta w PGK…

Opracował: Ks. Grzegorz Konieczny