W dniach 8-12.10.2012 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Comenius. Tym razem nauczyciele i uczniowie odwiedzili Larissę, na południe od Salonik. Wzięło w nim udział 10 nauczycieli i 16 uczniów z czterech państw: Niemiec, Holandii, Grecji i Polski.

Gimnazjum w Larissie jest mniej więcej tej samej wielkości co  nasza szkoła. Sam budynek z zewnątrz również się dużo od naszej nie różni – nie jest zbyt reprezentacyjny, ale w środku widać, że stare mury są ozdobione różnymi, kolorowymi malowidłami. Szkoła zapewnia też dostęp do notebooków i e-booków. Uczniowie są w większości wyznania prawosławnego. W odróżnieniu od szkoły angielskiej , jest tu niewielu emigrantów. Ci co są, pochodzą z Albanii, Rumunii i Bułgarii. Podczas wizyty w szkole dzieci przygotowały w grupach międzynarodowych plakaty na temat dialogu między religiami.

W czasie spotkania nauczycieli :

 1. Pokazana została prezentacja gimnazjum w Larissie.
 2. Pokazany został film  o  świętach Wielkanocnych zrobiony przez uczniów naszego gimnazjum.
 3. Pokazany został film o świętach Bożego Narodzenia zrobiony przez uczniów holenderskich.
 4. Przedyskutowano szczegółowo wygląd naszej wspólnej projektowej strony internetowej i ustalono jakie zmiany należy wprowadzić.
 5. Ustalono poprawki do książki kucharskiej.
 6. Omówiony został szczegółowo harmonogram działań na rok bieżący .
 7. Szczegółowo omówiona została następna i zarazem ostatnia  planowana wizyta w Holandii.

Niewątpliwie największą atrakcją spotkania były wycieczki i zwiedzanie okolic Larissy. Mięliśmy okazję odwiedzić :

 1. Synagogę, gdzie odbywały się uroczystości święta żydowskiego Sukot.
 2. Kościół prawosławny w Larissie.
 3. Muzeum Bogów Greckich w Dion.
 4. Ruiny zamku w pobliżu Dion.
 5. Sławne klasztory na skałach –  Meteory.

A także popatrzeć na grecką wieś i greckie morze. Jednak myślę, że najważniejszy był bezpośredni kontakt z ludźmi.

opracowała: Anna Nowaczyk