W kolejną rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu ukazującym zaangażowanie tego niezwykłego Polaka, a zarazem najwyższego pasterza Kościoła powszechnego, dla dobra rodziny. Mogliśmy poznać rodzinę, z której pochodził sam Karol Wojtyła, a także dowiedzieć się jak działał duszpastersko wśród ludzi młodych, towarzysząc im w drodze poszukiwania i odkrywania miłości małżeńskiej. Przedstawiona została także troska Jana Pawła II o małżeństwa i rodziny całego świata, która zaowocowała wieloma katechezami, homiliami i pismami. Usłyszeliśmy jego orędzie, aktualne również dzisiaj. Wpatrywaliśmy się także w niezwykłe świadectwo jego zabiegania o dobro rodziny, które widoczne było szczególnie wizycie, którą złożył jednej z ubogich polskich rodzin, żyjących na Suwalszczyźnie – Milewskich. Na koniec usłyszeliśmy także wezwanie skierowane do kolejnych pokoleń młodych, również do nas, abyśmy zabiegali o czystość własnego serca, by mogło ono kochać prawdziwie i w pełni.
opracował: ks. Damian Wachowiak