28 listopada 2012 roku, już po raz trzeci w naszej szkole, odbył się wielki turniej klas pierwszych „Z kulturą starożytnej Grecji na Ty”. Głównym celem dydaktycznym tego turnieju jest  utrwalenie wiedzy o starożytnej Grecji: jej kulturze, przyrodzie, historii i geografii. Natomiast główny cel wychowawczy stanowi integracja uczniów klas I.

Na początku turnieju „przenieśliśmy się  czasie historycznym” do starożytnego greckiego miasta – Olimpii, gdzie odbyły się również „turniejowe” igrzyska. Składały się one z czterech konkurencji wzorowanych na igrzyskach starożytnych: skoku w dal, wyścigu rydwanów oraz rzutu dyskiem. Następnie przeprowadzone zostały testy sprawdzające wiedzę uczniów z historii, geografii i przyrody Grecji.

Po testach poszczególne klasy  przystąpiły do konkurencji teatralnych: inscenizacji dowolnego mitu greckiego oraz pantomimy przedstawiającej wybranych bogów greckich.
Kolejną konkurencją było zatańczenie przez każdą klasę tańca greckiego „syrtaki”, znanego bardziej pod nazwą „zorba”. Mieliśmy okazję zobaczyć bardzo różne interpretacje tego tańca. W tym czasie rysownicy – przedstawiciele poszczególnych klas rysowali bogów greckich.

Następne zadanie to prezentacja plakatów stanowiących reklamę biura turystycznego, które zapraszało nas na wycieczkę do starożytnej Grecji. Plakaty te były wykonane w języku angielskim.
Kiedy wszyscy uczniowie walczyli podczas turnieju, rodzice przygotowywali „ucztę grecką” dla zawodników, co zostało także docenione przez jury.
Szanownemu jury przewodził osobiście Ksiądz Dyrektor, który dla wszystkich klas ufundował wielkie torty.

Turniej zakończył się wielką, wspólną konsumpcją i przeszedł do historii szkoły, co – jak zwykle zresztą – zapisała gdzieś w annałach bogini Klio.

opracowała: Maria Pacholska