Najważniejszym celem organizowanego w naszej szkole na przełomie listopada i grudnia Tygodnia Korczakowskiego było przybliżenie uczniom
i nauczycielom postaci oraz dzieła Starego Doktora, pokazanie aktualności myślenia Korczaka jako: lekarza (z wykształcenia i zawodu), pisarza (z talentu), wychowawcy i pedagoga (z powołania i wyboru)…

Wszystkie podejmowane w Tygodniu Korczakowskim działania miały jednak cel nadrzędny: zwrócenie uwagi na wartość każdego Dziecka, które – jeśli się śmieje – ma szansę sprawić, że śmiać się będzie cały świat!

„Korczaka portret wielokrotny” – tak można by podsumować różnorodność pomysłów, które narodziły się w naszej szkole w związku z obchodzonym Rokiem Starego Doktora. Uczniom zaangażowanym w prace Koła Bibliotecznego, pod troskliwym okiem p. Marianny Kieliszewskiej i p. Joanny Tritt, zależało jednak, by każdy wychowawca i każdy podopieczny mógł sam wybrać formę, poprzez którą odkryje najpiękniejsze myśli Korczaka. Wśród scenariuszy lekcji wychowawczych znalazły się więc propozycje filmowe, literackie, plastyczne, radiowe audycje czy multimedialne prezentacje. Wspaniałym, barwnym przedsięwzięciem było stworzenie w korytarzach naszego gimnazjum wielkiej wystawy dzieł oraz fotografii poświęconych Korczakowi i dziecięcym marzeniom; innymi słowy: Praga ma ścianę Johna Lennona, my mieliśmy Kącik Korczakowski!  A w Kąciku najważniejszy punkt stanowiła tzw. „SKRZYNECZKA KORCZAKOWSKA” – czyli miejsce na wzór takiego, jakie istniało w Domach prowadzonych przez Korczaka, do którego wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele mogli wrzucać rozmaite listy: prośby, podziękowania, zwierzenia, zażalenia, przeprosiny, zapytania… „Skrzyneczka” cieszyła się też dużym powodzeniem jako „powierniczka” spraw ważnych dla danej klasy oraz tematów, o których warto jeszcze porozmawiać na kolejnych lekcjach wychowawczych.

Wspomnijmy wreszcie o konkursach, inspirowanych postacią i działaniami Janusza Korczaka. Spośród kilku propozycji (m.in. „Konkurs Wiedzy
o Korczaku”, „Korczak Literacki”, „Portret Korczaka”, „Korczak w Polskim Radiu”, „Korczak Multimedialny”) uczniowie najchętniej wybierali te, w których mogli podzielić się swoimi talentami pisarskimi i malarskimi. Zwycięzcą konkursu na najbardziej twórcze opowiadanie do słów Starego Doktora: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” został Mikołaj Cholaszczyński z klasy IIIc (pracę Mikołaja będzie można przeczytać w jednym z najbliższych numerów szkolnej gazetki). Natomiast w konkursie plastycznym na najpiękniejszy portret Korczaka pierwsze miejsce zdobyła Karolina Prukała z klasy IIIc, a wyróżniono także prace Małgorzaty Tomczyk, Pauliny Dziudzi i Alicji Wawrzyniak. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pomoc w przygotowaniach Tygodnia Korczakowskiego!

A zachęcając do obejrzenia „korczakowskich wspomnień” uwiecznionych na fotografiach poniżej, pozostaje nam wszystkim, uczniom i wychowawcom, życzyć, byśmy o sobie nawzajem i o świecie – jak marzył Janusz Korczak – „nie tyle dużo wiedzieli, co dobrze wiedzieli, nie tyle znali na pamięć, co rozumieli i żeby nie wszystko nas troszkę obchodziło, ale żeby nas w życiu coś naprawdę zajmowało”…
opracowały:  Marianna Kieliszewska i Joanna Tritt