„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” zamieniając słowa bł. Jana Pawła II w czyn, uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły włączyli się w akcję dzielenia się z potrzebującymi.

Akcja „Świąteczna paczka” polegała na zbiórce własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych, które później zostały wystawione na sprzedaż na kiermaszu organizowanym przez klasę 1c w dniu zebrań z rodzicami. Hojność rodziców pozwoliła zebrać sumę, dzięki której mogliśmy sześciu rodzinom choć trochę pomóc w przygotowaniach do Świąt .

Równocześnie przez cały Adwent zbieraliśmy żywność, artykuły chemiczne oraz ubrania, zabawki i słodycze dla sześcioosobowej rodziny w potrzebie.

Akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. W połowie grudnia samochód wyładowany po brzegi świątecznie opakowanymi kartonami dotarł do adresatów. Pracownicy szkoły w roli pomocników św. Mikołaja ze wzruszeniem dzielili radość uszczęśliwionych dzieci i rodziców. Ile wesołych okrzyków mogą wywołać nie widziane od dawna płatki śniadaniowe, wielka paczka proszku do prania, czy skrzynka jabłek.

W imieniu obdarowanych rodzin serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wielkie serce!

opracowała: Agnieszka Weydmann