Podczas grudniowego zebrania z rodzicami wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zbierali pieniądze na pomoc dla Jadłodajni prowadzonej przez siostry Albertynki.  Zgromadzona kwota  670 zł została przekazana siostrom dnia 6 stycznia podczas Mszy św. odprawionej w intencji naszych wolontariuszy SKC. Ten dar serca został zaniesiony do ołtarza podczas procesji z darami w specjalnie przygotowanej kopercie. W imieniu sióstr Albertynek składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom. Siostry wydają codziennie ok. 600 obiadów. Korzysta z nich coraz większa grupa ludzi ubogich i bezdomnych, dla których jest to najczęściej jedyny posiłek w ciągu dnia. Również rodziny wielodzietne i ludzie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą tu otrzymać pomoc w postaci paczek z trwałą żywnością. W tym dziele miłosierdzia siostry mogą liczyć w znacznym stopniu na hojność ludzi dobrej woli i dlatego są bardzo wdzięczne za każdy dar serca.

opracowała: Hanna Kowalik