Dnia 9. kwietnia już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej szkole Święto Miłosierdzia Bożego, które jest równocześnie świętem patronalnym Szkolnych Kół Caritas. W tym roku naszą szkolną uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. Kan. Waldemar Hanas – Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ks. Tomasz Ren – Dyrektor Szkolnych Kół Caritas, ks. Kan. Andrzej Marciniak – Proboszcz parafii p.w. Św. Jana Kantego, siostry Albertynki, które prowadzą jadłodajnię im. św. Brata Alberta, oraz panie pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sielskiej wraz z panią opiekunką.

Po powitaniu gości nastąpiła część artystyczna, którą uświetnił zespół teatralny prowadzony przez panią Katarzynę Błajet oraz zespół muzyczny pod kierunkiem pani Marty Gołkowskiej. Następnie ks. Tomasz Ren wręczył nagrody tym członkom SKC, którzy najbardziej wyróżnili się działalnością w służbie drugiemu człowiekowi: Martynie Koperskiej, Katarzynie Kolendowicz, Paulinie Dziudzi, Marcie Korpaczewskiej, Natalii Huppert i Katarzynie Foltyn.

Za swoje zaangażowanie w pracę naszego Koła została również wyróżniona pani Helena Koperska. Potem nastąpiło rozdanie legitymacji tym uczniom, którzy swą pracą dla bliźnich zasłużyli sobie na miano Członka Szkolnego Koła Caritas. W ten sposób zostali oni włączeni do grona wolontariuszy, których jest już czterdziestu dwóch. Ks. Ren osobiście pogratulował zasłużonym członkom SKC, którzy kolejno pojawiali się na scenie. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia oraz wspólnym zaśpiewaniem piosenki p.t. „Kocham, więc nie muszę się bać.” Po uroczystości ks. Dyrektor Piotr Kuś podjął gości uroczystym obiadem.

Trzecie Święto Miłosierdzia Bożego w naszej szkole już za nami. Przed nami kolejne miesiące wytężonej pracy. Dziękujemy ks. Tomaszowi Renowi za piękne słowa skierowane do nas. Niech będą one dla każdego z nas mobilizacją do jeszcze większej wrażliwości  i gotowości ofiarowania naszego czasu i sił ludziom potrzebującym pomocy.

opracowała: Hanna Kowalik