W bieżącym roku szkolnym kolejny już raz klasy drugie realizują projekt „Polska Sarmatów”. Jednym z zadań jest wyjazd do rezydencji naszego najbardziej sarmackiego władcy Jana III Sobieskiego – zwanego Lwem Lechistanu.

25 kwietnia  wyruszyliśmy do Wilanowa, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach „Szlakiem sarmackim”. Mogliśmy zwiedzać reprezentacyjne komnaty rodziny Sobieskich, podziwiać kolekcje obrazów, kobierców, mebli oraz pamiątek związanych w walkami z Turcją. Mogliśmy poczuć się jak nasi przodkowie ubierając żupany, kontusze oraz pasy słuckie. Nie zabrakło ciekawostek dotyczących uczt sarmackich oraz ciekawych przepisów kulinarnych z tego okresu.

Po pełnym baroku Wilanowie zajrzeliśmy na rynek i plac zamkowy, podziwialiśmy odbudowany zamek królewski oraz kolumnę Zygmunta III Wazy. Oczywiście pokłoniliśmy się też Syrence, której pomnik stoi na środku rynku.

Dzięki tej wycieczce jeszcze lepiej poznaliśmy kulturę barokowo-sarmacką  oraz przygotowaliśmy się do podsumowania projektu , który nastąpi już 15 maja bieżącego roku.