Dnia 17 października 2013 r. młodzież naszego Gimnazjum i Liceum uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu.

Okazji do wspólnego świętowania było kilka:

– 75. rocznica erygowania parafii pw. św. Jana Kantego,

– 25. rocznica konsekracji nowego kościoła,

– 30. rocznica śmierci ks. Aleksandra Woźnego (długoletniego proboszcza tej parafii, a obecnie kandydata na ołtarze).

Nasza młodzież zapewniła obsługę liturgiczną i muzyczną wieczornej mszy św., a następnie Zespół Muzyczny pod dyrekcją p. Marty Gołkowskiej wystąpił z krótkim koncertem, na który składały się zarówno utwory religijne, jak i muzyka rozrywkowa.

Koncert został bardzo dobrze przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Świadczy o tym zarówno fakt bisów, jakich domagali się ludzie, jak i kolejne zaproszenia do wystąpienia w sąsiedniej parafii.

opracował: ks. Piotr Kuś