PROJEKT  UE  TAHSAVS

„Tradycyjna sztuka, rękodzieło i sport przeciwko przemocy w szkole”

 

SPOTKANIE   NAUCZYCIELI   I UCZNIÓW  W   NIEMCZECH

Cele projektu:

 

 1. Zapobieganie przemocy w szkole.
 2. Rozwijanie umiejętności unikania konfliktów.
 3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów za pomocą dialogu.
 4. Podniesienie poziomu nauczania języków obcych.
 5. Rozszerzenie wiadomości o krajach europejskich.
 6. Rozwijanie umiejętności społecznych u uczniów.
 7. Promocja dialogu międzykulturowego.

Pierwsze spotkanie w Trier w Niemczech. 4.11.2013 – 9-11. 2013

W spotkaniu w miejscowości Trier (Trewir)  w kraju związkowym Nadrenia- Palatynat uczestniczyło 17  nauczycieli i 17 uczniów  z:

 1.  Oskar Lutsu Palamuse Gumnaasium z Estonii
 2.  Lycée de Bellevue z Martyniki
 3. Scoala  Gimnaziala “Avramiancu” z Rumunii
 4. Gymnazium Otrokovice  z Republiki Czeskiej
 5. Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki z Polski
 6. Escola Secundaria Henrique Medina z Portugalii
 7. oraz gospodarze  z Kurfürst-Balduin-Realschule plus Trier

 

W czasie spotkania zostały ustalone :

 1. Harmonogram następnych spotkań
 2. Dokładne daty spotkań w roku szkolnym 2013/2014 : Martynika 12-19.02.2014; Estonia 5-9.05.2014
 3. Warsztaty, jakie będą miały miejsce w czasie spotkania na Martynice: prezentacja szkoły i kraju, ankieta, książka kucharska z tradycyjnymi przepisami, konkurs na wzór „Master chef” , słownik, stoiska z tradycyjnymi potrawami.
 4. Przygotowanie krótkiego kulinarnego filmu video do zaprezentowania na Martynice.
 5. Przygotowanie koszulek Comeniusa.
 6. Martynika przejęła koordynacje projektu.
 7. Omówiona została wspólna strona internetowa.

 

Uczniowie przedstawili prezentacje  swoich szkół, regionów i krajów. Wymienili się pomysłami na film „Szanujmy siebie nawzajem”, po czym wybrali scenariusz napisany przez uczniów z Estonii. Według tego scenariusza uczniowie nakręcili i zmontowali dwa filmy.

 

W czasie spotkania zwiedziliśmy Trewir, najstarsze miasto w Niemczech, założone przez Rzymian. Najważniejszym zabytkiem w tym mieście jest Katedra Trewirska, w której znajduje się Święta Szata – Tunika Chrystusa. W mieście znajduje się wiele zabytków z czasów rzymskich, które są wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO:

– Porta Nigra

– amfiteatr rzymski

– Termy cesarskie oraz kompleks łaźni rzymskich z II wieku

– rzymski most na Mozeli

– Katedra św. Piotra

– Bazylika Konstantyna

– kolumna w Igiel

W Trewirze znajduje się dom, w którym urodził się Karol Marks.

W ostatnim dniu spotkania odbyła się wycieczka do Luxemburga.

 

Najważniejszym   osiągnięciem  spotkania w Niemczech była integracja grupy młodzieży,  ich wspólna praca w grupach międzynarodowych i zawarte przyjaźnie.

opracowała: Anna Nowaczyk