Już po raz kolejny w naszej szkole przed dniem Wszystkich Świętych pojawił się duch biskupa Odylona, który przyszedł by zebrać od uczniów i pracowników intencje modlitewne za bliskich naszym sercom zmarłych. To właśnie św. Odylonowi – opatowi z Cluny – zawdzięczamy   pojawienie się (od 998 roku) w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego dnia 2 listopada jako Dnia Zadusznego. Święto to miało  stać się przeciwwagą dla pogańskich obrządków ku czci zmarłych.

W holu naszej szkoły pojawił się plakat w kształcie znicza z zebranymi od uczniów intencjami, a każdego dnia oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych, kilka intencji dodanych zostało do modlitwy „Anioł Pański”.

Wierzymy, że modlitwa wspólnotowa potrafi wiele zdziałać, a nasi bliscy, którzy na nas Tam czekają, cieszą się z naszej modlitewnej obecności…

opracowała: Marianna Kieliszewska